• خبر روز


برنامه زمان بندی ثبت نام مشروط از پذیرفته شدگان بدون آزمون دوره دکتری سال تحصیلی 99-98 (سهمیه استعدادهای درخشان)

معاونت آموزشی دانشگاه برنامه زمان بندی ثبت نام مشروط از پذیرفته شدگان بدون آزمون دوره دکتری سال تحصیلی 99-98 ( سهمیه استعدادهای درخشان) به همراه دستورالعمل ثبت‌نام الکترونیکی و فرم‌های ضروری را اعلام کرد.

1-اطلاعیه ثبت نام از دانشجویان دکتری بدون آزمون سال 99-98 (سهمیه استعداد درخشان )

2-دستورالعمل ثبت نام الکترونیکی دانشجویان دکتری بدون آزمون (سهمیه استعداد درخشان )

3-فرم تعهد ثبت نام مشروط دانشجویان دکتری بدون آزمون (سهمیه استعداد درخشان)

4- فرم تعهد چاپ مقاله و نمره زبان دانشجویان دکتری بدون آزمون (سهمیه استعداد درخشان)

5-فرم بررسی صلاحیت عمومی (سهمیه استعداد درخشان )

6-فرم کارت دانشجویی (سهمیه استعداد درخشان )

7-فرم مشخصات دانشجویی (سهمیه استعداد درخشان )

8-  فرم اعلام شماره حساب (سهمیه استعداد درخشان )

يکشنبه ١٠ شهريور ١٣٩٨ - ١٩:٥٧ شماره خبر: ٩٥٢٦ بازدید: 4306نسخه چاپي