هیات امنا

1_266_49_gholami.jpg

دکتر منصور غلامی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء

1_372_65_salimi.png

دکتر حسین سلیمی

رئیس دانشگاه و دبیر هیأت امناء

bagheri.jpg

دکتر عبدالرضا باقری

رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه

pic001.jpg

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محسن قمی

عضو هیأت امناء

va.jpg

دکتر محمود واعظی

عضو هیأت امناء

drrabiei.jpg

دکتر علی ربیعی

عضو هیأت امناء

pic003.jpg

دکتر حسن میرزا بزرگ

نماینده سازمان برنامه و بودجه

barkhordari4.jpg

دکتر محمدعلی برخورداری بافقی

رئیس کمیسیون دائمی هیأت امناء

sattari.jpg

دکتر محمد ستاری فر

عضو هیأت امناء

mosalanejad.JPG

دکتر عباس مصلی نژاد

عضو هیأت امناء

pic002.jpg

دکتر اکبر افتخاری

عضو هیأت امناء