آگهی فراخوان مناقصه تامین مواد اولیه و پخت و توزیع غذای دانشجویان،کارکنان و استادان دانشگاه علامه طباطبائی

۱۸ مهر ۱۴۰۰ | ۰۷:۲۷ کد : ۱۵۸۸۷ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۷۳۸
دانشگاه علامه طباطبائی خرید و تامین مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع غذای خود در سال ۱۴۰۰را از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار می نماید. متقاضیان شرکت در این مناقصه می تواندد جهت دریافت اسناد و اوراق به سامانه ستاد ایران و یا پایگاه اینترنتی دانشگاه به نشانی www.atu.ac.ir مراجعه نمایند.
آگهی فراخوان مناقصه تامین مواد اولیه و پخت و توزیع غذای دانشجویان،کارکنان و استادان دانشگاه علامه طباطبائی

( ۱ )

نظر شما :