آگهی فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات عمومی، پشتیبانی و فنی و مهندسی دانشگاه علامه طباطبائی

۲۵ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۰:۰۸ کد : ۱۵۶۹۴ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۴۹۳
دانشگاه علامه طباطبائی فعالیت های خدماتی و پشتیبانی خود را از طریق مناقصه عمومی واگذار می نماید.
آگهی فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات عمومی، پشتیبانی و فنی و مهندسی دانشگاه علامه طباطبائی

( ۶ )

نظر شما :