زمان برگزاری ارزیابی جامع نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اعلام شد

۲۱ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۳:۳۳ کد : ۱۵۶۶۴ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۰۶۹
معاونت آموزشی دانشگاه در اطلاعیه ای زمان و شرایط برگزاری آزمون جامع نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را اعلام کرد.
زمان برگزاری ارزیابی جامع نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اعلام شد


"با توجه به شرایط ناشی از بحران ویروس کرونا و با در نظر گرفتن جمیع جهات از نظر حفظ سلامت دانشجویان شرکت کننده و کیفیت برگزاری ارزیابی جامع کما فی سابق به اطلاع می رساند که مراتب در شوراهای دانشگاه مطرح و مقرر گردید که ارزیابی جامع نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 برای دانشجویان واجد شرایط شرکت در ارزیابی جامع به صورت حضوری در تاریخ های 1400/07/21، 1400/07/22 و 1400/07/24  حسب اعلام هر دانشکده در مکان هر دانشکده برگزار شود.

شایان ذکر است تسهیلات لازم برای واکسیناسیون دانشجویان شرکت کننده در ارزیابی جامع در اولویت دستور کار دانشگاه است که اطلاعیه آن از سوی معاونت دانشجویی دانشگاه اعلام خواهد شد. 

بدیهی است در صورت تداوم شرایط بحرانی ناشی از ویروس کرونا و اوج گیری مجدد آن، یک هفته قبل از تاریخ های اعلام شده به شرح فوق، تمهیدات اندیشیده شده اعلام خواهد شد. لذا برگزاری ارزیابی جامع در تاریخ های 21 و 22 و 24 مهرماه سال جاری برای دانشجویان واجد شرایط شرکت در ارزیابی جامع در  نیمسال دوم 1400-1399 قطعی می باشد."


( ۱۲ )

نظر شما :