دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
دانش آموختگاندانشنامهآقای هاشمی2255
دفتر برنامه بودجهرییس اداره بودجهآقای همتی2145
دفتر شاهد و ایثارگرامور ایثارگری کارکنان علمی و اداریآقای واقفی2352
دفتر حقوقیکارشناس مسئول امورحقوقیآقای پدرام2132
دفتر برنامه بودجهمسئول دفترآقای پژوهان فرد2165
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناس نرم افزارآقای کرمی2619
مدیریت امور پژوهشیرئيس گروه پژوهش های کاربردیآقای کمالی2144
روابط عمومیکارشناسآقای کوچک زاده2106
دبیرخانه مرکزیارسال مراسلاتآقای کیان پیشه2306
مرکز فناوری اطلاعاتمعاون مدیرآقای گلینی2611
دبیرخانه مرکزیکارشناسآقای یاوری2209
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه اول2293
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه دوم2229
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه سوم2159
سایرین مرکزی-ابدارخانه طبقه سوم2103
سایرین مرکزی-اتوماسیون تغذیه2596
حراست دانشگاهانتظاماتارشاد خواهران2342
سایرین مرکزی-اشپزخانه2598
حراست دانشگاهانتظاماتاطلاعات مرکز2319
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده علوم ارتباطات و تربیت بدنیاعظم عظیمی2297
مدیریت فنی و عمرانی-اقای2224
دفتر شاهد و ایثارگرامور فوق برنامه | دانشکده روانشناسیاقای آقاجانی2188
اداره نظارت بر خدمات عمومی-اقای ابراهیمی2630
مرکز فناوری اطلاعاتشبکه | سروراقای احمدی2614
اداره نظارت بر خدمات عمومی-اقای تهرانی (شرکت متن آرای تهران)2190
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناساقای حجت اله سعیدی2613
دفتر نهاد رهبریمدیر اجراییاقای خاکزاد3534
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس اداره چاپ و توزیع | قرارداد فروش کتاباقای خسرویان2582
هیأت اجرایی جذبمدیر واحد- دبيرخانه جذب اعضاي هيات علمي دانشگاهاقای دکتر سرپرست سادات2122
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس مرکز انتشاراتاقای دکتر شرفی2148
امورمالیکارشناس مسئول اداره بودجهاقای ذوالقرنین2193
دفتر نظارت و ارزیابیمسئول دفتراقای ذوقی پور2105
همکاری های بین المللسایت انگلیسی دانشگاهاقای رسول فیروزی2483
انبار مرکزی-اقای زند2325
اداره املاککارشناساقای سلامت منش2173
امور اداریکارشناس اداره رفاهاقای سید مجید واحدی2623
مدیریت فنی و عمرانیکارشناساقای شفیع نژاد2323
انبار مرکزی-اقای شقاقی2325
مدیریت فنی و عمرانی-اقای صادقی2224
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناساقای صالح آبادویی2617
همکاری های بین المللکارشناس مسئول تفاهم‌نامه و قراردادهای بین‌المللی با دانشگاه و مراکزاقای علی اصغر حیدری2154
مرکز انتشارات دانشگاهمسئول دفتراقای علیرضا عطائی2148
امورمالیکارشناس اداره حقوق و دستمزداقای فتح اله زاده2197
مدیریت فنی و عمرانیکارشناساقای فرقانی2224
مدیریت فنی و عمرانیکارشناساقای قربانی2323
معاونت فرهنگیسرپرست اداره امور عمومي معاونت فرهنگي و اجتماعياقای قلی پور3501
مدیریت فنی و عمرانی-اقای لطفی2699
اداره نظارت بر خدمات عمومی-اقای محمد حسین رمضانی2630
تعاونی مصرف کارکنان-اقای محمد زاده2599
امورمالیکارشناساقای محمود قاری2216
نمایش ۱۰۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۳۰۴ مورد.