دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
امور مالیسرپرست اداره درآمدها و وصول مطالباتخانم نسرین علیپور2299
مرکز فناوری اطلاعاترییس اداره نرم افزارخانم نعیمی2625
مدیریت امور پژوهشیکارشناس مسئول ارزيابي و توسعه توليدات علميخانم همایونی2715
دانش آموختگانکارشناس-صدور گواهینامه موقت (دانشکده مدیریت-حسابداری و پردیش دانشگاهی)خانم وفایی نژاد2316
امورمالیکارشناس مسئول امور مالیخانم پروین احتشامی2220
مرکز انتشارات دانشگاهکارشناس مسئول فني و نظارت بر چاپخانم پریسا میرابیان2141
دفتر نظارت و ارزیابیکارشناس مسئول نظارتخانم چمن پیرا2126
مهارت افزاییکارشناسخانم کاظم پور2259
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناس شبکهخانم کتیرایی2608
برنامه ریزی آموزشیمسئول دفترخانم گرشاسبی2230
برنامه ریزی آموزشی-خانم یزدانی2176
امورمالیکارشناسخانم یوسفی2219
مرکز فناوری اطلاعاتپشتیبانی ادمین های سایتخانم یوسفی2616
معاونت دانشجوییسرپرست امور عمومي معاونت دانشجويي دانشگاهداوود مهدئی3424
حراست دانشگاهانتظاماتدرب اصلی دانشگاه2320
حراست دانشگاهانتظاماتدرب میدان ورزش2353
--دورنگار دفتر مدیر فرهنگی3542
--دورنگار دفتر معاون فرهنگی و اجتماعی3544
همکاری های بین المللکارشناس اعزام دانشجویان به فرصتهای تحقیقاتی کوتاه مدت به خارج از کشوردکتر سیدمحمدسعید شجاعی2348
همکاری های بین المللمدیر مرکزدکتر موسی عبداللهی2143
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکمدیر مرکزدکتر پور محمد باقر2692
سایرین مرکزی-دیوان محاسبات2288
دفتر برنامه بودجهکارشناس مسئول گروه برنامه ريزي و مديريت عملکردراضیه عباسی2402
سایرین مرکزی-رستوران دانشجویی2567
سایرین مرکزی-رستوران کارکنان2900
اداره کارگزینیکارشناس کارگزینیزهرا زارعی2170
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس استعداد درخشانزهرا صادقی2303
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده ادبیات - دکتریسعیده اسدی2192
امور اداریسرپرست معاونت امور اداري دانشگاهسلمان مرادی2227
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیرئیس آموزشسید رئوف عظیمی2273
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده اقتصاد، آمار ،ریاضی و رایانه و بیمه اکوسید مجید یاسینی2488
اداره اموالرئیس اداره اموالسید محمد مهدی شریعتی2624
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیمسئول دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلیسید نوحعلی ابراهیمی2280
همکاری های بین المللکارشناس پروژه های بین‏ المللیسیدحسین طباطبائی‌نسب2109
اداره کارگزینیکارشناسظهیرآبادی2172
اداره کارگزینیاعضای هیئت علمیعلی عابدی2172
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده حقوق وعلوم سیاسی - دکتریعلی قربانی نژاد2191
دفتر شاهد و ایثارگردانشکده علوم ارتباطات-اقتصاد-الهیات و معارف اسلامی-موسسه بیمه اکو-تربیت بدنیفاطمه دانا2355
اداره تدارکاتکارپردازقربانعلی نامی2704
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده حقوق و علوم سیاسی - ارشدلیلا جباری2313
اداره رفاه کارکنانکارشناس مسئول امور رفاهيلیلا صیاد2318
اداره کارگزینیبایگانی مدارکمحسن دیلمی2168
اداره رفاه کارکنانبیمه تکمیلیمرضیه واحدی2330
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده ادبیات ارشد و الهیاتمریم فتحی2485
اداره کارگزینیامور بازنشستگان و انتقال کسورات و تجمیع سوابقمصطفی سلیمانی2182
اداره تدارکاتکارپردازمنصور عباسی مقدم2705
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده علوم اجتماعیمهدی دل آرا2269
اداره تدارکاترئیس اداره تدارکاتمهدی لشنی2701
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیرئیس استعداد درخشانمژگان یزدانی2266
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده مدیریت - دکترینرگس خردمند2709
نمایش ۲۵۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۳۰۴ مورد.