دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
امور مالیکارشناسخانم نسرین علیپور2299
مرکز فناوری اطلاعاترییس اداره نرم افزارخانم نعیمی2625
مدیریت امور پژوهشیکارشناس مسئول ارزيابي و توسعه توليدات علميخانم همایونی۲۷۱۵
دانش آموختگانکارشناس-صدور گواهینامه موقت (دانشکده مدیریت-حسابداری و پردیش دانشگاهی)خانم وفایی نژاد۲۳۱۶
امورمالیکارشناس مسئول امور مالیخانم پروین احتشامی۲۲۲۰
مرکز انتشارات دانشگاهکارشناس مسئول فني و نظارت بر چاپخانم پریسا میرابیان۲۱۴۱
دفتر نظارت و ارزیابیکارشناس مسئول نظارتخانم چمن پیرا۲۱۲۶
مهارت افزاییکارشناسخانم کاظم پور۲۲۵۹
مرکز فناوری اطلاعاتکارشناس شبکهخانم کتیرایی۲۶۰۸
برنامه ریزی آموزشیمسئول دفترخانم گرشاسبی۲۲۳۰
برنامه ریزی آموزشی-خانم یزدانی۲۱۷۶
امورمالیکارشناسخانم یوسفی۲۲۱۹
مرکز فناوری اطلاعاتپشتیبانی ادمین های سایتخانم یوسفی۲۶۱۶
معاونت دانشجوییسرپرست امور عمومي معاونت دانشجويي دانشگاهداوود مهدئی3424
حراست دانشگاهانتظاماتدرب اصلی دانشگاه۲۳۲۰
حراست دانشگاهانتظاماتدرب میدان ورزش۲۳۵۳
--دورنگار دفتر مدیر فرهنگی3542
--دورنگار دفتر معاون فرهنگی و اجتماعی3544
همکاری های بین المللکارشناس اعزام دانشجویان به فرصتهای تحقیقاتی کوتاه مدت به خارج از کشوردکتر سیدمحمدسعید شجاعی2348
همکاری های بین المللمدیر مرکزدکتر موسی عبداللهی۲۱۴۳- 44737636
معاونت آموزشی - مرکز یادگیری الکترونیکمدیر مرکزدکتر میرواحدی۲۶۹۲
سایرین مرکزی-دیوان محاسبات۲۲۸۸
دفتر برنامه بودجهکارشناس مسئول گروه برنامه ريزي و مديريت عملکردراضیه عباسی2402
سایرین مرکزی-رستوران دانشجویی۲۵۶۷
سایرین مرکزی-رستوران کارکنان۲۹۰۰
اداره کارگزینیکارکنان اداری و حجمیزهرا زارعی2169
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس استعداد درخشانزهرا صادقی۲۳۰۳
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده ادبیات - دکتریسعیده اسدی۲۱۹۲
امور اداریسرپرست معاونت امور اداري دانشگاهسلمان مرادی۲۲۲۷
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیرئیس آموزشسید رئوف عظیمی۲۲۷۳
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده اقتصاد، آمار ،ریاضی و رایانه و بیمه اکوسید مجید یاسینی۲۴۸۸
اداره اموالرئیس اداره اموالسید محمد مهدی شریعتی۲۶۲۴
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیمسئول دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلیسید نوحعلی ابراهیمی۲۲۸۰
همکاری های بین المللکارشناس پروژه های بین‏ المللیسیدحسین طباطبائی‌نسب۲۱۰۹
معاونت دانشجویی-شیرین تاجیک۳۴۳۳
اداره کارگزینیکارشناسظهیرآبادی2175
اداره کارگزینیاعضای هیئت علمیعلی عابدی2172
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده حقوق وعلوم سیاسی - دکتریعلی قربانی نژاد۲۱۹۱
امور ایثارگری و کارکناندانشکده علوم ارتباطات-اقتصاد-الهیات و معارف اسلامی-موسسه بیمه اکو-تربیت بدنیفاطمه دانا-
اداره تدارکاتکارپردازقربانعلی نامی۲۷۰۴
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده حقوق و علوم سیاسی - ارشدلیلا جباری۲۳۱۳
اداره رفاه کارکنانکارشناس مسئول امور رفاهيلیلا صیاد۲۳۱۸
اداره کارگزینیبایگانی مدارکمحسن دیلمی۲۱۶۸
اداره رفاه کارکنانبیمه تکمیلیمرضیه واحدی۲۳۳۰
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده ادبیات ارشد و الهیاتمریم فتحی۲۴۸۵
اداره کارگزینیامور بازنشستگان و انتقال کسورات و تجمیع سوابقمصطفی سلیمانی۲۱۸۲
اداره تدارکاتکارپردازمنصور عباسی مقدم۲۷۰۵
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش دانشکده علوم اجتماعیمهدی دل آرا۲۲۶۹
اداره تدارکاتسرپرست اداره تدارکاتمهدی لشنی۲۷۰۱
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیرئیس استعداد درخشانمژگان یزدانی۲۲۶۶
نمایش ۲۵۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۳۰۵ مورد.