دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از خارج دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

اطلاعات تماس دانشکده‌ها:

ادبیات فارسی و زبان‌‌های خارجی

اقتصاد

الهیات و معارف اسلامی

بیمه اکو

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

- حقوق و علوم سیاسی

روانشناسی و علوم تربیتی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

- آمار، ریاضی و رایانه

- مدیریت و حسابداری

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 برای جستجوی اطلاعات تماس کارکنان ستادی، کادر زیر را جستجو کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
دبیرخانه مرکزیرئیس دبیرخانهآقای خسرو ابادی2304
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیرئیس استعداد درخشانمژگان یزدانی2266
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس اداره چاپ و توزیع | قرارداد فروش کتاباقای خسرویان2582
امور اداریرئیس اداره نظارت بر خدمات عمومی دانشگاهآقای مهدی ستاریان2630
مرکز انتشارات دانشگاهرئیس اداره فنی | پیگیری چاپ کتابآقای دنیوی2137
روابط عمومیرئیس اداره روابط عمومیآقای دکتر جمشیدی مقدم2111
اداره رفاه کارکنانرئیس اداره رفاه کارکنانآقای فریبرز جعفری2640
دفتر ریاسترئیس اداره حوزه ریاستآقای حیدری2101
اداره تدارکاترئیس اداره تدارکاتمهدی لشنی2701
اداره اموالرئیس اداره اموالسید محمد مهدی شریعتی2624
دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)رئیس ادارهآقای عزالدین2336
معاونت آموزشی - تحصیلات تکمیلیرئیس آموزشسید رئوف عظیمی2273
مدیریت امور پژوهشیرئيس گروه پژوهش های کاربردیآقای کمالی2144
مدیریت امور پژوهشیرئيس گروه برنامه ريزی پژوهشيخانم مهرابی2146
مرکز انتشارات دانشگاهرئيس گروه برنامه ريزي انتشارات دانشگاهآقای سید مهدی سمیعی2138
مدیریت امور پژوهشیرئيس گروه ارزيابي و توسعه توليدات علمي دانشگاهخانم ریاضی2116
-دورنگار دفتر مدیر اجتماعی-3547
دانش آموختگاندرخواست استعلام شغلی و تأییدیه تحصیلیخانم شاه ویردی2317
دانش آموختگاندرخواست و پیگیری صدور دانشنامه و ریزنمراتآقای نصیری- آقای پناه2309
دفتر ریاستدبیرخانه ریاست- کارشناس مسئول نظارت و پيگيریخانم رضایی2179
دفتر ریاستدبیرخانه ریاستخانم لقایی2104
دفتر شاهد و ایثارگردانشکده مدیریت-الهیات-موسسه بیمه اکو- تربیت بدنی | شماره مستقیم: 44737540خانم بهمنی-
دفتر شاهد و ایثارگردانشکده علوم ارتباطات-اقتصاد-الهیات و معارف اسلامی-موسسه بیمه اکو-تربیت بدنیفاطمه دانا2355
دانش آموختگاندانشنامهآقای هاشمی2255
-تشکلها / انتشار کتب دانشجویی / دبیرخانه کارآفرینی اجتماعیآقای محمدرضا رحمت‌خواه3521
شرکت بیمهتحویل مدارک پزشکی بیمه تکمیلیخانم مهرابی2335
شرکت بیمهتحویل مدارک پزشکی بیمه تکمیلیخانم میرلیلی2335
اداره کارگزینیتبدیل وضعیت ایثارگران-2258
اداره رفاه کارکنانبیمه پرونده‌های پزشکی-2331
اداره رفاه کارکنانبیمه تکمیلیمرضیه واحدی2330
اداره کارگزینیبایگانی مدارکمحسن دیلمی2168
امورمالیبایگانی مالیآقای جهانی2211
-انجمن‌های علمی دانشجوییخانم سمیه جوادی3511
-انجمن‌های علمی دانشجوییخانم سمیرا قناعتیان3523
-انجمن های علمی دانشجوییخانم نازنین دامرودی3509
حراست دانشگاهانتظاماتاطلاعات مرکز2319
حراست دانشگاهانتظاماتدرب اصلی دانشگاه2320
حراست دانشگاهانتظاماتدرب میدان ورزش2353
حراست دانشگاهانتظاماتارشاد خواهران2342
-امور قرآنی و مذهبی / مسئول اجرایی مسجد دانشگاهآقای حسین نوروزی3524
دفتر شاهد و ایثارگرامور فوق برنامه | دانشکده روانشناسیاقای آقاجانی2188
معاونت توسعهامور دفتریآقای علیرضا صبوری2349
اداره کارگزینیامور بازنشستگان و انتقال کسورات و تجمیع سوابقمصطفی سلیمانی2182
دفتر شاهد و ایثارگرامور ایثارگری کارکنان علمی و اداریآقای واقفی2352
اداره کارگزینیاعضای هیئت علمیعلی عابدی2172
دانش آموختگاناستعلام مدرک تحصیلی از طریق سامانه سجاد، پاسخ به مکاتبات خارجی از طریق ایمیلخانم حیدری2308
برنامه ریزی آموزشیاساتید مدعوخانم افتخاری2185
دبیرخانه مرکزیارسال مراسلاتآقای کیان پیشه2306
-ارتباط خانواده و دانشگاه / خانه‌ی آزاداندیشی / کانون دانش‌آموختگانخانم زهرا جلیلیان3506
امور اداریاداره رفاهآقای ابوالفضل امانیان2623
نمایش ۲۰۱ تا ۲۵۰ مورد از کل ۳۰۴ مورد.