دفترچه تلفن دانشگاه

 لطفا برای تماس از بیرون دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

 لطفا برای جستجوی اسامی کارشناسان، نام واحدها و یا موضوع کاری خود از کادر زیر استفاده کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
امورمالی-خانم موسوی۲۲۲۳-
امورمالی-خانم افشار۲۲۱۵-
امورمالی-خانم یوسفی۲۲۱۹-
امورمالی-آقای جهانی۲۲۱۱-
امورمالی-آقای سمیعی۲۲۱۰-
امورمالی-اقای بایرامی۲۲۰۳-
امورمالی-خانم سلاطی۲۲۰۳-
امورمالی-اقای قاری۲۲۱۶-
امورمالی-اقای گرگین۲۲۱۳-
اداره رفاه کارکنان-لیلا صیاد۲۳۱۸-
اداره رفاه کارکنان-راضیه عباسی۲۳۶۳-
معاونت فرهنگی-آقای سلمان پور۲۷۰۳-
معاونت آموزشی-آقای دکتر آدمی۲۲۵۴-
معاونت آموزشی-آقای ادهمی۲۲۵۴-
امور اداری-آقای شیخ‌علیشاهی۲۱۸۶-
امور اداری-اقای رسول نژاد۲۱۸۶-
مدیریت فنی و عمرانی-آقای مهندس صدری۲۲۲۴-
مدیریت فنی و عمرانی-اقای منصوری۲۲۲۴-
مدیریت فنی و عمرانی-خانم برجیان۲۲۲۴-
مدیریت فنی و عمرانی-اقای فرقانی۲۲۲۴-
مدیریت فنی و عمرانی-اقای کدخدایی۲۲۲۴-
مدیریت فنی و عمرانی-آقای سازگار۲۲۲۴-
مدیریت فنی و عمرانی-آقای اختری زاده۲۲۲۴-
مدیریت فنی و عمرانی-اقای لطفی۲۶۹۹-
مدیریت فنی و عمرانی-اقای قربانی۲۳۲۳-
مدیریت فنی و عمرانی-اقای شفیع نژاد۲۳۲۳-
دفتر شاهد و ایثارگر-آقای حسینی۲۲۷۷-
دفتر شاهد و ایثارگر-آقای واقفی۲۳۵۲-
دفتر شاهد و ایثارگر-اقای آقاجانی۲۱۸۸-
دفتر شاهد و ایثارگر-خانم بهمنی۲۲۷۷-
دفتر شاهد و ایثارگر-خانم دانا۲۳۵۵-
برنامه ریزی آموزشی-آقای دکتر طاهری۲۲۳۰-
برنامه ریزی آموزشی-خانم گرشاسبی۲۲۳۰-
برنامه ریزی آموزشی-خانم جانه۲۲۴۵-
برنامه ریزی آموزشی-خانم افتخاری۲۱۸۵-
برنامه ریزی آموزشی-خانم زاد مرد۲۲۶۰-
برنامه ریزی آموزشی-خانم روح اله زاده۲۲۶۱-
برنامه ریزی آموزشی-خانم اخوندی۲۲۳۱-
برنامه ریزی آموزشی-خانم یزدانی۲۱۷۶-
برنامه ریزی آموزشی-خانم صوفی۲۲۳۴-
برنامه ریزی آموزشی-آقای قاضی۲۲۵۰-
مهارت افزایی-اقای کیایی۲۲۵۹-
مهارت افزایی-خانم کاظم پور۲۲۵۹-
حراست دانشگاه-آقای اسدی۲۱۳۵-
حراست دانشگاه-آقای اسحاقی۲۱۳۴-
حراست دانشگاه-اقای مقیسه۲۱۵۰-
حراست دانشگاه-آقای پاکپور۲۳۰۲-
حراست دانشگاه-خانم پورقاسم۲۱۵۳-
حراست دانشگاه-خانم رجبی۲۱۵۱-
حراست دانشگاه-آقای جوکار۲۱۵۱-
نمایش ۵۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲۹۴ مورد.