اولین یادنامه ملی-دانشجویی دفاع مقدس

تاریخ : ۲۰ آبان ۱۴۰۰

واحد کانون های فرهنگی، هنری،اجتماعی و مذهبی دانشگاه علامه طباطبئی برگزار میکند.

 

 

 

واحد کانون های فرهنگی، هنری،اجتماعی و مذهبی دانشگاه علامه طباطبئی برگزار میکند.

اولین یادنامه ملی-دانشجویی دفاع مقدس

فیلم کوتاه - موسیقی - نمایشنامه خوانی - پادکست

مشخصات آثار ارسالی:

فیلم کوتاه: آثار بین 5 تا 30 دقیقه بایستی تولید شده باشند.
موسیقی: هیچ محدودیتی در قالب، گونه و زمان اثر وجود ندارد
نمایشنامه خوانی: زمان نمایشنامه خوانی بین 30 تا 90 دقیقه بایستی در نظر گرفته شود.
پادکست: زکان فایل ها بایستی حداقل 5 و حداکثر 60 دقیقه باشد.

 

بازه دریافت آثار :
31 شهریور الی 30 مهر 1400

برگزاری نشست و کارگاه های جنبی:
15 الی 30 مهر 1400

داوری آثار بخش رقابتی:
1 تا 15 آبان

آیین پایانی و اعلام برگزیدگان:
19 تا 24 آبان 1400

021-483935717
kanoonatu3@gmail.com
کانال تلگرام : kanoonha_atu و kanoonha_festival