کارگااه تابستانی دعاوی پرکاربرد بانکی

تاریخ : ۲۸ شهریور ۱۴۰۱

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگذار  می‌کند