مدرسه برنامه درسی دانشگاهی

تاریخ : ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی به مناسبت هفته آموزش برگزار میکند :

 

 

 

مدرسه برنامه درسی دانشگاهی

 

 

ارزشیابی برنامه های درسی

مدرس : دکتر مصطفی قادری

زمان : چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 ساعت 14 الی 18

محل برگزاری : به صورت مجازی به آدرس meet.atu.ac.ir/public


 

روش ها فنون تلفیقی در برنامه ریزی درسی

مدرس : دکتر محبوبه خسروی

زمان : پنج شنبه 21 اردیبهشت 1401 ساعت 8 الی 12

محل برگزاری : به صورت مجازی به آدرس meet.atu.ac.ir/public

 


 

نیاز سنجی برنامه های درسی

مدرس : دکتر غلامرضا یادرگار زاده

زمان : شنبه 24 اردیبهشت 1401 ساعت 10 الی 12

محل برگزاری : به صورت حضوری در اتاق شورای دانشکده مدیریت و حسابداری 

 


 

تدوین و بازنگری برنامه های درسی

مدرس : دکتر حسن ملکی

زمان : چهار شنبه 28 اردیبهشت 1401 ساعت 8 الی 11

محل برگزاری : به صورت حضوری در اتاق شورای دانشکده مدیریت و حسابداری 

 


 

تدوین و بازنگری برنامه های درسی

مدرس : دکتر حسن ملکی

زمان : پنج شنبه 29 اردیبهشت 1401 ساعت 8 الی 11

محل برگزاری : به صورت مجازی به آدرس meet.atu.ac.ir/public