ارزیابی آموزش زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه ال سی لاهور پاکستان

تاریخ : ۱۴ آذر ۱۴۰۰

 

لینک شرکت در رویداد

https://meeting.atu.ac.ir/ch/persianlit