• کارشناسان دانشکده ها

اسامی کارشناسان فناوری اطلاعات در دانشکده ها، مراکز و معاونتها

نام و نام خانوادگی    محل خدمت   شماره تماس
یوسف رضا احمدی    دانشکده مدیریت و حسابداری     
محمد محسن افشاری فرد  پردیس تربیت بدنی   
نوید بخشیوند مرکز آموزش فارسی زبانان  
مهرداد بیک دانشکده ادبیات  
امیر محمد تقی نژاد معاونت فرهنگی  
رضا جلیلوند مرکز آموزشهای آزاد  
حجت الله سعیدی معاونت دانشجویی  
پدارم کریمی دانشکده اقتصاد  
تهمینه کتیرایی دانشکده روانشناسی  
زهره نیک مراد مرکز آموزشهای آزاد  
مژگان قویدل دانشکده حقوق  
محمد صالح آبادویی دانشکده علوم اجتماعی