هسته گزینش کارکنان دانشگاه - قوانین و مقررات - مراحل گزینش داوطلبان - نحوه بررسی اعتراضاتاخذ معرفی نامه از مدیریت امور اداری (کارگزینی) :

در این مرحله افراد تازه استخدام شده از سوی مدیریت امور اداری یا معاونت اداری مالی دانشگاه جهت تشکیل پرونده به هسته گزینش دانشگاه معرفی می شوند.

 

اخذ مدارک متقاضی:

ساعت مراجعه به هسته گزینش و مدارک لازم:
ساعت مراجعه به هسته گزینش جهت تشکیل پرونده در ساعت اداری روزهای شنبه تا چهارشنبه به جز روزهای تعطیل می باشد و در مواردی که داوطلب برای انجام مصاحبه ، مذاکره و یا دیدار و گفتگو با اعضاء شورا دعوت گردد قبلاً روز و ساعت حضور در گزینش با او هماهنگ می شود.
 
الف ) مدارک لازم برای تشکیل پرونده افرادی که از طریق آزمون استخدام می شوند:
1- فتوکپی تمام صفحات شناسنامه
2- فتوکپی کارت ملی
3- سه قطعه عکس جدید سه در چهار
4- فتوکپی مدارک تحصیلی و یا گواهی فارغ التحصیلی با ذکر معدل
5- ارائه مقالات چاپ شده مرتبط با رشته شغلی در مجلات معتبر ( دارای رتبه علمی پژوهشی ) و یا گواهی پذیرش مقاله
6- ارائه کتب تألیفی و یا ترجمه شده مرتبط با رشته شغلی
7- گواهی احراز رتبه علمی، فرهنگی، مذهبی و ... در سطح شهرستان ، استان ، کشور یا بین المللی
8- گواهی ایثارگری
9- گواهی فعالیت در بسیج یا ذکر تاریخ و نوع عضویت ( عادی یا فعال)
10- گواهی سابقه کار مرتبط با رشته شغلی ( با ذکر تاریخ اشتغال و عنوان شغل)
11- ارائه طرحهای پژوهشی مرتبط با رشته شغلی و گواهی تأیید آن
12- گواهی نامه مهارتهای هفت گانه رایانهICDL از مراکز معتبر و یا ارائه گواهی هر کدام از مهارت ها بطور جداگانه
 
تذکرات:
1- دوره طرح نیروی انسانی سابقه کار محسوب می شود.
2- در صورتی که کسی در دوران خدمت سربازی در رشته تحصیلی که داوطلب استخدام در آن است کار کرده باشد این مدت سابقه کار محسوب می شود.( به طور مثال پزشکی که در دوران خدمت سربازی در مراکز درمانی به عنوان پزشک به خدمت سربازی اشتغال داشته باشد.)
3- گواهی شرکت در همایش و سمینارها، تقدیرنامه ها و گواهی های آموزشی ( به جز ICDL) فاقد امتیاز است.
4- گواهی های احراز رتبه های عملی، فرهنگی ، مذهبی ، ورزشی و ... حداقل باید در سطح شهرستان باشد .
 
ب ) مدارک لازم جهت تشکیل پرونده جهت استخدام های موردی و از طریق غیر آزمون استخدامی
1- فتوکپی شناسنامه از تمامی صفحات یک سری
2- عکس سه در چهار  سه قطعه
3- فتوکپی کارت ملی
4- فتوکپی مدرک تحصیلی
 
ج)مدارک لازم جهت تشکیل پرونده جهت تمدید و یا تبدیل وضعیت استخدامی
در صورت نقص مدارک در مراحل قبل تکمیل آن و در صورت زیاد بودن فاصله زمانی با مرحله قبل و تغییر چهره ارائه یک قطعه عکس

تنظیم و تکمیل فرم های گزینش

فرم اطلاعات فردی فرمی است که مشخصات شناسنامه ای فرد و اطلاعات تحصیلی شغلی و ایثارگری و فردی و همچنین تلفن و آدرس های مورد نیاز در آن درج می گردد. تکمیل این فرم و تحویل مدارک لازم به منزلاه تشکیل پرونده گزینشی است و برای فارغ التحصیلان داخل کشور کفایت می کند اما داوطلبین استخدامی که فارغ التحصیل خارج از کشور هستند لازم است دو فرم دیگر را که یکی به زبان فارسی و یکی به زبان انگلیسی است را کامل نمایند.
1- باید توجه شود که دقیق بودن اطلاعات در این فرم جهت بررسی کامل و بدون نقص بودن ضرورت دارد و باعث سرعت انجام کار می شود.
2- کد ملی ده رقمی به طور صحیح وارد شده و در صورتی که در ابتدا یا انتهای آن عدد صفر وجود دارد حتماً آن را بنویسند.( ده رقم)
3- در اولین جدول فرم داوطلب مشخصات فردی خود را دقیقاً طبق مندرجات شناسنامه باید تکمیل کنند مثلاً اگر در شناسنامه نام فردی اسد اله درج شده نوشتن کلمه الله یا ا... اشتباه می باشد و حروف ( ی ) و ( ی) در کلماتی مانند رضایی یا فائزه باید مانند شناسنامه نوشته شود و در قسمت تاریخ تولد روز و ماه تولد نیز ذکر گردد.
4- در قسمت مشخصات تحصیلی فقط به نوشتن آخرین مقطع تحصیلی اکتفا نشده و حداقل اطلاعات دو مقطع قبل از آن را نیز کامل شود و در صورت وقفه تحصیلی و یا انصراف از تحصیل علت آن را بصورت واضح و روشن و مختصر ( در یک سطر یا عبارت ) بیان گردد.
در ضمن افرادی که تحصیلات حوزوی دارند ضمن درج کد حوزوی و یا غیر حضوری بودن تحصیل خود را ذکر نمایند.
5- در صورت تکمیل جدول کسب مقام علمی، فرهنگی، ورزشی و غیره باید مدارک آن ضمیمه گردد در غیر اینصورت امتیاز مربوطه به شما تعلق نخواهد گرفت ضمناً فقط مقامهای کسب شده در سطح شهرستان، استان و کشور به بالا امتیاز دارد.
6- جدول محل کار شامل ستونهای درج مشخصات و آدرس محل های اشتغال داوطلب می باشد ( هم محل کارهای قبلی و هم فعلی ) و دولتی یا غیر دولتی بودن تفاوتی ندارد . تکمیل این جدول به سرعت بررسی پرونده کمک می کند اما تنها در صورتی از امتیاز سابقه کار در ضوابط انتخاب اصلح برخوردار خواهید شد که گواهی اشتغال را با ذکر مدت و عنوان شغلی ( پست ) خود ارائه نمایید .
7- جدول سوابق سیاسی و جرائم مربوط به سوابق سیاسی منفی یا جرائم داوطلب و یا بستگان درجه یک وی می باشد. و در صورتی که داوطلب قبلاً سابقه بازداشت و یا زندان داشته باشد این جدول کامل می شود.باید توجه داشت که سوابق سیاسی تمامی کارکنان قبل از اشتغال از مراجع ذیصلاح استعلام می گردد و تکمیل آن جدول از یک طرف سبب تسریع کار و از طرفی نشانه صداقت داوطلب استخدام است و در ضمن یادآور می گردد هر جرمی بعد از تحمل مجازات پس از مدتی رفع اثر می گردد و با توجه به ملاک بودن وضعیت فعلی داوطلب این سوابق جز در موارد بسیار نادر باعث محرومیت وی از حقوق اجتماعی و مدنی که از جمله آنها استخدام در دستگاه های دولتی است نمی گردد.
8- مندرجات جدول سوابق ایثارگری و بسیج و ... باید مستند بوده و مدارک لازم ضمیمه گردد تا داوطلب بتواند  از امتیاز آن در موارد انتخاب اصلح برخوردار گردد.
9- در نوشتن شماره تلفنهای تماس و آدرس ها نهایت دقت را مبذول فرمایید . و کروکی های مربوطه را دقیق ترسیم نمایید.و در صورتی که فرد در محلی فقط چند ماه سکونت داشته و یا مستاجر بوده و هر سال در محلی سکونت داشته قبل از تکمیل این جدول از کارکنان گزینش آگاهی بیشتری کسب کنید.
10- در خاتمه داوطلب استخدام صحت مندرجات خود را با امضاء و درج تاریخ اعلام می دارد.

تذکرات:

1- در صورت تغییر آدرس و تلفن های تماس داوطلب، در اولین فرصت آن را به هسته گزینش اطلاع دهید.
2- در صورتی که قبلاً جهت استخدام یا اشتغال در سازمان دیگری گزینش شده اید آن در فرم از اطلاعات فردی حتما قید نمایید حتی اگر شروع به کار نکرده باشید( مراحل گزینش به صورت کامل طی نشده باشد ) زیرا باعث تسریع در بررسی پرونده شما می گردد.
دانلود فرم اطلاعات فردی

 

انجام تحقیقات لازم

تحقیق یعنی بررسی عملکرد داوطلب از طریق منابع موثق در ابعاد اعتقادی، اخلاقی و سیاسی با هدف احراز صلاحیت وی در چارچوب قانون و ضوابط و معیارهای گزینش. فرد محقق با مجوز رسمی گزینش ، ضمن مراجعه به منابع موثق نسبت به جمع آوری اطلاعات در مورد داوطلبین در ابعاد اعتقادی، اخلاقی و سیاسی در چارچوب قانون و ضوابط و معیارها اقدام می نماید.

 

مصاحبه

در اجرای بند 3 ماده 5 قانون گزینش کشور و به منظور تبیین روشی هماهنگ در انجام مصاحبه های گزینشی دستور العمل مصاحبه به شرح زیر تنظیم و ابلاغ می گردد:

تعرفب مصاحبه :
مصاحبه در گزینش عبارت است از گفتگوی حضوری با داوطلبان به منظور بررسی و شناخت شخصیت و عملکرد آنان جهت احراز صلاحیت در ابعاد اعتقادی ، اخلاقی و سیاسی ، بیشترین مبنای مصاحبه اطلاعاتی است که از محقق در پرونده داوطلب می باشد.

اهداف :
1- ایجاد وحدت رویه در مصاحبه برای احراز صلاحیت داوطلبان.
2- ضابطه مند نمودن مصاحبه بر اساس مبانی شرعی و قانونی.
3- تعیین چارچوب و محدوده سوالات مصاحبه.
4- ارتقاء سطح کیفی مصاحبه ها.
5- ایجاد زمینه مناسب جهت تربیت مصاحبه گران کارآمد.

 

ضوابط عمومی

ضوابط عمومی در مواردی که برای یک شغل یک متقاضی وجود داشته باشد ویا در موارد تبدیل وضعیت استخدامی و یا تمدید مدت اشتغال اعمال میشود .
 
ضوابط عمومی گزینش ( اخلاقی ، اعتقادی ، و سیاسی ):

- اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

- التزام عملی به احکام اسلام

- اعتقاد و التزام به ولایت فقیه ، نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی.

- عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق

- عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی ، هواداری از احزاب و سازمان ها و گروههایی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده و یا می شود مگر آنکه توبه ایشان احراز شود.

- عدم سابقه محکومیت کیفری موثر

- عدم اعتیاد به مواد مخدر

تبصره 1 : در خصوص بند 2 اقلیت های مذهبی مصرح در قانون اساسی از نظر اعتقادی و عملی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تابع شرایط خاص خود می باشند و در هر حال نباید متجاهر به نقض احکام اسلامی باشند .

 

ضوابط انتخاب اصلح

ضوابط انتخاب اصلح هنگامی که کثرت تقاضا وجود داشته باشد به این معنی که برای تصدی یک شغل بیش از تعداد مورد نیاز متقاضی وجود داشته باشد(مانند آزمون های استخدامی ) از ضوابط انتخاب اصلح بعنوان ملاک عمل استفاده خواهد شد . البته با ید توجه داشت که این ضوابط علاوه بر داشتن شرایط عمومی استخدام (صلاحیت علمی و توانایی جسمی و روانی ) است که معمولا در مراحل قبل یا بعد از گزینش توسط دستگاه استخدام کننده مورد بررسی قرار می گیرد.
بجز آزمون های استخدامی در موارد استخدام در مشاغل خاص و نیز مشاغل حساس از ضوابط انتخاب اصلح استفاده می شود .
 
ضوابط انتخاب اصلح گزینش  ( اخلاقی ، اعتقادی و سیاسی )
ضوابط انتخاب اصلح ,ضوابطی است که در موارد محدودیت ظرفیت (پذیرش )وکثرت تقاضا ,همچنین استخدام در مشاغل حساس (مانند مشاغل آموزشی وامنیتی و...)به عنوان اولویت اعمال می گردد.
ازجمله مصادیق آن ایثارگری (حضورداوطلبانه در جبهه های حق علیه باطل ,جانبازی,آزادگی,ازخانواده شهدا,اسراءومفقودین بودن) شرکت در فعالیتهای سیاسی اجتماعی وعبادی, پوشش چادر برای خواهران ,خدمت در مناطق محروم و... رامیتوان نام برد.
در خصوص ضوابط انتخاب اصلح نکات زیر قابل توجه است :

- همانطور که در بالا اشاره شد در مشاغل حساس حتی اگر محدودیت ظرفیت پذیرش وجود نداشته باشد ضوابط انتخاب اصلح اعمال خواهد شد .

- کارکنان قراردادی دانشگاه که در آزمون استخدامی شرکت میکنند و در مرحله گزینش واجد شرایط شرایط انتخاب اصلح تشخیص داده نمیشوند ، ولی واجد ضوابط عمومی تشخیص داده می شوند میتوانند بصورت قراردادی ادامه خدمت دهند

 

صدور رای و صلاحیت داوطلب

پرونده های تشکیل شده در گزینش توسط افراد مجرب و کارآزموده مورد بررسی قرار میگیرد تا اطلاعات صحیح وقابل اطمینان طبق ضوابط قانونی گردآوری شود .پس از تکمیل اطلاعات ، پرونده جهت صدور راُی به شورای هسته گزینش ارجاع میگردد. نظردهی نهایی در مورد نتیجه پرونده برعهده اعضاء شوراست وبا اکثریت آراء اعضا شورا صورت میگیرد.

اعضا شورا پنج نفر هستند که در هرجلسه باید حداقل سه نفر از آنها حضور یابند و با توجه به محتوای پرونده نظر خود را مطابق با مقررات وقوانین  اعلام کنند که آیا صاحب پرونده واجد شرایط استخدام می باشد یا خیر ؟

در صورتی رای یک پرونده مثبت قلمداد می گردد که برایند سه نظر مثبت باشد البته گاه نظرات مثبت محدود به یک مدت زمانی مثلاً یکسال ویا منوط به اخذ تعهد برای برطرف کردن برخی از ضعف هاست که در این صورت پس از انقضای مدت مذکور پرونده مجدداً مورد بررسی قرار می گیرد.هرچند بطور کلی از بدو استخدام تا مرحله رسمی قطعی هسته گزینش مسئول نظارت بر کارکنان بوده و در هر وقت که صلاح بداند در چهار چوب قانون می تواند نظر قبلی را مورد تایید قرارداده و یا با نقض آن با ادامه استخدام و یا اشتغال کارکنان مخالفت کند و این رای برای تمامی واحد های اداری لازم اجرا می باشد .

 از آنجا که نظر دهی بصورت جمعی انجام میگیرد لذا شائبه هرگونه اعمال سلیقه فردی در اینمورد منتفی است، هرچند این رای در صورت عدم رضایت صاحب پرونده وبا درخواست کتبی او قابل تجدیدنظر ورسیدگی مجدد است که در قسمت در “خواست تجدیدنظر” مشروحاً بیان شده است.