• هسته گزینش دانشگاه

هسته گزینش کارکنان دانشگاه - قوانین و مقررات - مراحل گزینش داوطلبان - نحوه بررسی اعتراضات


هسته گزینش کارکنان دانشگاه

فرایند گزینش یا به عبارتی کار هسته گزینش با معرفی نیرو (داوطلب استخدام) از طرف کارگزینی و یا واحد های اداری مشابه و تشکیل پرونده گزینشی شروع می شود. منظور از تشکیل پرونده گزینشی تکمیل فرم مشخصات فردی و ارائه مدارک لازم می باشد .

در مرحله گزینش آنچه مورد بررسی قرار میگیرد صلاحیت اعتقادی ، اخلاقی و سیاسی افراد مشمول قانون گزینش قبل از ورود تا زمان قطعیت استخدام است که با بررسی سوابق و پیشینه آنان در محل های سکونت ، تحصیل و کار آنان و همچنین استعلام از مراجع ذیصلاح قانونی و مصاحبه حضوری صورت می گیرد در این بررسی هسته های گزینش بنا بر وظیفه قانونی خود سعی میکنند افراد دارای صلاحیت را شناسایی و بعنوان افراد واجد شرایط به دستگاه اداری اعلام کنند (احراز شرایط استخدام).

صدور رای در هسته های گزینش بصورت شورایی صورت میگیرد به این ترتیب که اعضای شورای بدوی نظردهی خود را در مورد پرونده مورد بررسی اعلام کرده و نتیجه نهایی پرونده برایند این نظرات خواهد بود و در صورتی که فرد به نظر بدوی هسته گزینش اعتراض کند پرونده به شورای تجدید نظر ارجاع میشود که پس ازبررسی مجدد ویا اقدامات تکمیلی نظر خود را اعلام می کنند .

در ضمن متن بروشور "گزینش در یک نگاه " که در راستای طرح تکریم ارباب رجوع توسط هیئت عالی گزینش تهیه شده است را می توانید در منو قوانین و مقررات مشاهده فرمایید .

 دلیل انجام گزینش:

زندگی همواره با واژه گزینش آمیخته است بطوریکه انسان در کلیه مراحل زندگی برای نیل به اهداف متعدد ناگزیر از انتخاب است، تهیه مسکن خوراک و پوشاک تا انتخاب شغل و غیره همگی با انتخاب و گزینش امکان پذیر است و برای داشتن یک انتخاب مناسب ناچار باید موارد موجود را سنجید مگر اینکه با محدود شدن آنها به یک مورد ناچار به پذیرش آن باشیم. با توجه به محدود بودن فرصتهای شغلی و افزایش نیروی کار در جامعه ، از یک طرف سازمانها قدرت انتخاب بیشتری یافته اند و از طرفی رقابت جویندگان کار برای کسب جایگاه های شغلی بهتر موجب شده تا ابزار آزمون و گزینش به وسیله ای متداول برای استخدام نیروی انسانی تبدیل شود.
سازمانها، کارخانجات و دستگاههای مختلف نیز برای به اهداف خود اقدام به انتخاب می کنند اولین انتخاب و گزینش ، انتخاب هدف ایده آل است که خط سیر اصلی فعالیت و آرمان سازمان می باشد و پس از آن انتخاب اهداف واقعی و مرحله ای است که از نظر حابگاه در طول هدف ایده آل قرار می گیرند به بیان دیگر پله های نردبانی هستند که به هدف ایده آل منتهی می گردد.
پس از انتخاب اهداف حد واسط ( اهداف واقعی قابل دسترس ) باید اجزاء سیستم طوری انتخاب شوند که در پیشبرد سازمان بسوی ترقی و تکامل تاثیر بسزائی داشته باشند که شامل گزینش یا انتخابهای زیر است:

1- سخت افزار ( مکان ، موقعیت جغرافیایی، تجهیزات و ...)
2- نرم افزار ( اساسنامه ها ، شیوه نامه ها ، و ...)
3- رویه ( برنامه های اجرایی)
4- نیروی انسانی ( نیروی کار ( کارمندان و کارکنان - راهبران ( مدیران و معاونین ) - رابطین ( مدیران میانی و سرپرستها )
5- منبع تغذیه و ترمیم ( اعتبارات مالی ، معنوی ، قانونی و ... )

در مجموعه فوق نیروی انسانی اصلی ترین جزء مجموعه است و مدیریت و کاربری و ارتباط اجزاء و بهره وری از آن برعهده اوست بنابراین هر سازمانی برای نیل به اهداف خود می کوشد مناسب ترین افرادی را که بتوان از آنها برای رسیدن به اهداف مورد نظر سود جست را انتخاب کند و گاها توسط تیمهای شکار نیرو متخصصین برتر سازمان های دیگر مخصوصاً سازمان های رقیب را جذب می کند که بعضاً "فرار مغزها" یا به اصطلاح صحیح تر " شکار مغز ها " نیز در این مقوله می گنجد.
نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با توجه به قداست اهداف متعالی خود و حفظ کرامت انسانی و خدمتگزاری به صاحبان اصلی نظام که تمامی مردم ایران می باشند اقدام به وضع قوانینی جهت جذب و گزینش نیروی انسانی نموده است.
در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران احراز صلاحیت داوطلبین ( با توجه به اهداف سازمانی و در چارچوب قوانین مصوب و توجه به کرامت و آبروی داوطلبین ) است و این مهم با برگزاری آزمون های عمومی و تخصصی ، مصاحبه تخصصی و گزینش صورت می گیرد.
ملاکهای احراز صلاحیت در مرحله گزینش با توجه به جایگاه پست سازمانی که داوطلب استخدام قرار است به آن منصوب گردد متفاوت است اما صرف نظر از شدت و ضعف ، این ملاکها عبارتند از ملاکهای : علمی، توانمندی و کارایی ، اعتقادی ، اخلاقی و سیاسی و تعهد و مسئولیت پذیری البته لازم به ذکر است که اگر چه انتخاب بر اساس امتیاز بندی است ولی به علت محدودیت ظرفیت پذیرش و کثرت داوطلبان انتخاب افراد در هر یک از مراحل آزمون های کتبی مصاحبه تخصصی و گزینش گاهی با کمترین تفاوت انجام می گیرد و عدم پذیرش دلیل بر نداشتن شایستگی و لیاقت افراد نیست.

بالا

ارکان گزینش کشور:

1- رئیس جمهور:
ریاست عالیه گزینش کشور را بعهده داشته و می تواند امور گزینش کشور را مستقیماً اداره نماید و یا آنرا به عهده دیگری بگذارد.

2- هیأت عالی گزینش:
این هیأت توسط رئیس جمهور و طبق ضوابط موجود تشکیل می گردد و از جمله وظایف آن ایجاد هیأت مرکزی گزینش در دستگاههای اجرائی ، تعیین سیاستها ، خط مشی ها و ضوابط گزینش و همچنین بررسی و احراز صلاحیت اعضاء هیأتها و هسته های گزینش و نظارت بر حسن اجرای مقررات است. دبیرخانه این هیأت در نهاد ریاست جمهوری مستقر می باشد و زیر نظر دبیر هیأت عالی گزینش اداره می شود. دبیر مسئول اجرای مقررات و تصمیمات هیأت عالی است.

3- هیأتهای مرکزی گزینش:
مسئول نظارت و هماهنگی در اجرای قانون گزینش و مقررات مربوطه در دستگاههای مشمول قانون می باشند و از جمله وظایف این هیأتها تجدیدنظر در مرحله دوم ، ایجاد هسته های گزینش ، بررسی ، انتخاب و معرفی اعضاء هسته ها و… می باشد امور اجرایی هیأت مرکزی توسط دبیرخانه این هیأت که دارای یک مسئول و مستقر در حوزه ستادی دستگاه می باشد انجام می پذیرد.

4- هسته های گزینش :
مرجع ابتدایی بررسی صلاحیت داوطلبان استخدام و سایر موارد مذکور در قانون گزینش می باشند. مدیر هسته مسئولیت اداره امور اجرائی هسته را برعهده دارد. از جمله وظایف هسته ها اجرای دستورالعملها ، بخشنامه ها و سایر امور محوله از سوی هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش می باشد.


بالا

تشکیلات:

1- نماینده وزیر.
2- نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
3- نماینده هیأت عالی گزینش.
4- هسته های گزینش کارکنان.