• آرشیو اخبار آموزشی پژوهشی


کارگاه های بین المللی تخصصی در زمینه حقوق با همکاری دانشکده پواتیه برگزار می شود

کارگاه های بین المللی تخصصی در زمینه گرایش های حقوقی با همکاری دانشکده پواتیه فرانسه و گروه های آموزشی حقوق خصوصی، حقوق عمومی و بین الملل و حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی با تدریس استادان دو دانشگاه از تاریخ 2 تا 4 اردیبهشت ماه سال جاری در محل دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار می گردد.

 برنامه روز شنبه دوم اردیبهشت ماه 

 برنامه روز یکشنبه سوم اردیبهشت ماه 

 برنامه روز دوشنبه چهارم اردیبهشت ماه 

چهارشنبه ٣٠ فروردين ١٣٩٦ - ١٥:٣٧ شماره خبر: ٣١٧٦ بازدید: 2657 نسخه چاپي