• خبر روز


نمایه شدن 16 مجله دانشگاه علامه طباطبائی در پایگاه بین المللی دوج (DOAJ)

16 مجله دانشگاه علامه طباطبائی در پایگاه بین المللی دوج (DOAJ) ثبت نهایی شد.

در راستای بین المللی سازی تولیدات انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، پس از گذشت نزدیک به یک سال از ثبت نام اولیه و استاندارد سازی سامانه مجلات، شانزده مجله دانشگاه علامه طباطبائی در پایگاه بین المللی دوج (DOAJ) ثبت نهایی شد. دکتر زند مقدم رئیس مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه ضمن اعلام این خبر گفت: در فاز اول این فرایند که از اردیبهشت سال 95 آغاز شد، یک تیم تخصصی برای استاندارد سازی مجلات دانشگاه تشکیل شد و پس از مطالعه و بررسی، 16 مجله واجد شرایط شناخته شد. وی افزود: این مجلات در سامانه مربوطه ثبت اولیه شده و زیر نظر آن پایگاه داوری و تصحیح شدند. در نهایت، پس از گذشت حدود یک سال، هر 16 مجله در پایگاه بین الملللی دوج ثبت نهایی شد. 

رئیس مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه با بیان تعداد مجلات نمایه شده در این پایگاه گفت: پایگاه بین المللی دوج در حال حاضر حدود 9000 مجله را نمایه کرده است و نمایه شدن مجلات در این پایگاه بین المللی باعث بالا رفتن ارجاعات و دیده شدن بیشتر مقالات و مجلات می شود. وی تصریح کرد:  فرایند ثبت مجلات در سایر پایگاه های اطلاعاتی و استنادی همچون اسکوپس و تامسون رویترز را تسهیل می کند.

اسامی مجلات نمایه شده دانشگاه علامه طباطبائی به شرح ذیل است.

1-  فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی

2-  فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی

3-  فصلنامه پژوهش حقوق کیفری

4-  فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی

5-  فصلنامه روانشناسی تربیتی

6-  فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی 

7-  فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران

8-  فصلنامه علم زبان

9-  فصلنامه متن پژوهی ادبی

10-  فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول

11-  فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست

12-  فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی

13-  فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی

14-  فصلنامه پژوهش حقوق عمومی 

15-  پژوهشنامه معارف قرانی

16-  فصلنامه مطالعات گردشگری

چهارشنبه ١٦ فروردين ١٣٩٦ - ١٠:٤٤ شماره خبر: ٣٠٤٤ بازدید: 3021 نسخه چاپي