• اخبار


برنامه زمانبندی همایش ملی «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال از منظر علم حقوق و سیاست»

برنامه و زمانبندی همایش ملی «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال از منظر علم حقوق و سیاست» اعلام شد.

 دریافت  برنامه و زمانبندی همایش  

 

 ساعت برگزاری همایش  به 9 الی 18 تغییر یافته است.

پنج شنبه ٢٦ بهمن ١٣٩٦ - ١٣:٢٧ شماره خبر: ٥٤٩٤ بازدید: 3035 نسخه چاپي