• آرشیو اخبار آموزشی پژوهشی


ثبت نام پذيرفته شدگان مقطع دکتری، سال 1396 مرحله تكميل ظرفيت پرديس خودگردان

زمانبندی و دستور العمل های ثبت نام پذيرفته شدگان مقطع دکتری آزمون سراسری سال 1396 مرحله تكميل ظرفيت پرديس خودگردان اعلام شد.

 دستورالعمل و تقويم مراحل ثبت نام الكترونيكي 

 برنامه زمان بندی مراجعه حضوری و تشکیل پرونده

 فرم مشخصات پذیرفته شدگان دکتری 

 فرم نظام وظيفه

 فرم الف

 برگ تقاضانامه براي بهره مندي از مزایاي آموزش رایگان در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

 فرم تعهد فراغت از تحصیل دانشجویان ترم آخر دوره کارشناسی ارشد

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه ٢٠ دی ١٣٩٦ - ٠٩:٢٠ شماره خبر: ٥٢١٤ بازدید: 4737 نسخه چاپي