• خبر روز


آگهی فراخوان مناقصه خرید برنج مورد نیاز دانشگاه علامه طباطبائی

دانشگاه علامه طباطبائی در نظر دارد برنج مورد نیاز خود را از طریق مناقصه خریداری نماید، لذا از متقاضیان دعوت می شود برای اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ چاپ آگهی به مدیریت امور اداری (اداره تدارکات) مراجعه نمایند.

 شرایط اختصاصی مناقصه خرید برنج

 شرایط عمومی مناقصه خرید برنج

 فرم شرکت در مناقصه

 قرارداد خرید برنج

شنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٥ - ٠٩:١١ شماره خبر: ٣٠٣٠ بازدید: 1412 نسخه چاپي